Home

Stichting

Sinds 1964

Bestuur Stichting Loverendale op werkbezoek

Bestuur Stichting Loverendale op werkbezoek (2010)

Stichting Loverendale is opgericht in 1964 met het doel de aandelen van de Loverendale uit het persoonlijke eigendom te halen. De toenmalige eigenaren van de aandelen wilden voorkomen dat door vererving het eigendom van de Loverendale BV in handen zou komen van nazaten, die de idealen van Loverendale niet verder zouden kunnen of willen dragen.

Doelstelling

Art 2 uit de statuten van 1964:
De stichting heeft tot doel het bevorderen van het menselijk welzijn, in het bijzonder de gezondheid der mensen door het in cultuur brengen van de aan de stichting toebehorende of door haar gepachte onroerende goederen volgens de biologisch-dynamische landbouwmethode. Tegenwoordig laat zich dit vertalen in het investeren in landbouwgronden t.b.v. biologisch-dynamische landbouw.

 

Zie ook organogram of schenken