Home

Schenken

aan Stichting Loverendale

Logo Stichting Loverendale

Doelstelling

Stichting Loverendale koopt grond t.b.v. de biologisch-dynamische landbouw. Hiermee haalt zij grond uit de speculatieve sfeer van de economie. Dit geeft boeren de basis om duurzaam te werken aan de toekomst van een gezonde landbouw. Door het verlagen van de economische druk van de grondprijzen ontstaat er ruimte voor het gemengde bedrijf waar diervriendelijk wordt gewerkt en de natuur haar plaats heeft. Om het aantal hectares verder uit te breiden kunt u Stichting Loverendale financieel steunen door middel van een lening of schenking.

Direct

U kunt ook direct geld overmaken op:
Triodosbankrekening 78.68.24.492  t.n.v. Stichting Loverendale te Zutphen o.v.v. Schenking via website en naam, postcode en huisnr.

Meer informatie:

Statutair gevestigd te Den Haag  Kamer van koophandel nr – 4114 9883
kantooradres: Kruisstraat 34 7205 BJ Zutphen
Stuur uw mail naar:  stichting@loverendale.nl
of bel 0575 – 545 795
Namens Stichting Loverendale – Frank Loef

Zie ook stichting of organogram