Home

Veehouderij

Diervriendelijke veehouderij

Op de boerderij worden zo’n 70 melkkoeien gehouden. Het jongvee gaat na een aantal weken naar de Loverendale- Wilhelminahoeve, en groeit daar op. Een deel van het vee loopt, als het geen melk geeft, in het 50 ha grootte natuurreservaat Oranjezon in de nabijgelegen duinen.

In tegenstelling tot de meeste biologische veebedrijven worden de koeien niet onthoornd.

Hulde aan de koe CATO

Op 12 mei 2010 was het blad P+ bij Loverendale-Ter Linde op bezoek.

Een huldiging volgde en een mooi verhaal over een koe.

Lees ook P+People Profit Planet.

Gemengd bedrijf

Belangrijk verschil met andere veehouderijen is, dat het ruwvoer voor 100% op eigen boerderij wordt verbouwd. Het ransoen bestaat uit gras-klaver-kuilvoer, aardappelen, wortels en bietenpulp. Af en toe appels van het biologisch-dynamische fruitteeltbedrijf Boomgaard Ter Linde.

In de winter lopen de koeien in een ruime potstal, ingestrooid met stro.